Org.nr: NO 920 424 643

Carola M. P. Brusevold har lang erfaring og solid faglig kompetanse innen faget hund.

Hun er utdannet instruktør, hundetrener, hundemassør, fysio - og rehabiliteringsterapeut samt hundefrisør. Hun har også drevet et lite hobbyoppdrett siden 1990. 

Hennes interesse og kontinuerlige mål er å videreutvikle sin kompetanse innen hund & atferd primært. 

Her er noen av Carolas utdannelser innen hund, resten står i CV`n:​

  • Hundetrener siden 1984
  • Instruktør siden 1986
  • Hundefrisør siden 1987
  • Diplomert hundemassør siden 2003
  • KlikkerTrenerutdannet hundetrener fra Canis 2006
  • Fysio - og rehabiliteringsterapeaut på hundsiden 2010 fra Aquadog
  • Instruktør i Nosework  siden 2014
  • Canis klikkerinstruktørutdannelse 2016/2017 (Observatørplass)
  • Oppdretter på hobbybasis siden 1990. 

 

Carola er en del av Dyreatferdssenteret A/S

Carolas CV 2017