Kontakt/Påmelding

Ved påmelding, husk å notere:

  • Ditt navn, adresse, tlf.nr og mailadresse
  • Hundens navn, rase/blanding, alder og kjønn