Kursets innhold

Pernilla er en erfaren utøver og dommer i sporten. For å lese mer om Pernilla, se her. 

Her er Pernillas ord mht til kursets innhold: 

Jag tänker att nivån kommer ligga på ekipage som kommit en bit, så inte rena nybörjare.

Det jag upplever att de flesta behöver jobba med, och som jag utgår ifrån (sedan kan jag justera om jag märker att ekipagen behöver mer eller mindre av någonting):

  • Checka av och testa viktiga grunder för att träning och tävling ska fungera; signaler och kommunikation i träningen, att hamna tillsammans i "bubblan" där både hund och förare har rätt fokus på varandra och uppgiften, hur klarar hund och förare störningar, hur ligger ekipaget till i uthållighet och hur kan man öka hundens (och förarens) uthållighet etc.
  • Viktiga rutiner som skapar kvalitet och trygghet hos hund och förare.
  • Hur får man en variation i olika typer av tricks och hur ökar man svårighetsgraden i sitt program? Öka hundens egen motor och självständighet i arbetet.
  • Inlärning av HtM-positioner, övergångar och kombinationer samt stärkande övningar.

  • Att bygga ett för hunden optimalt program vilket ökar både känsla och poäng i längden. Att skapa hållbara kedjor och undvika fällor för hunden. Vi kommer lägga mycket fokus på programmets första del som är väldigt viktig. 

  • Vi kommer även beröra prestationspsykologi (mental träning) lite grann om det finns intresse för det; Att sätta bra mål som tar ekipaget framåt. Att skapa en hållbar träningsplan. Att som förare hitta rätt fokus i träning och i tävlingssituationen.  Att våga ta plats på planen och vara en trygg och tydlig partner till sin hund. Vi kommer även beröra prestationsångest och tävlingsnerver. 

Givetvis anpassar jag efter önskemål, men det är dessa saker jag upplever att de flesta ekipage jag träffar behöver jobba med. :-) 

 
---
Med vänliga hälsningar,
 
Pernilla Pöykiöniemi
Coach & Skribent

Praktisk info:

Adresse til kursplass: Slangsvoldveien 52, 1640 Råde

Ledige plasser med hund: 4

Ledige observatørplasser: 2

Overnattingsforslag: 

Quality hotel Sarpsborg (ca 15 min fra kursstedet); https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures

Utne Camping (ca 10 min fra kurssstedet): https://utnecamping.no/nb-no/

Kursets teori holdes innendørs, praktisk trening hovedsakelig utendørs.

Ved dårlig vær: Vi har stor dobbel garasje (med teppebelagt gulv) og to store partytelt for tørre og trivelige treningsmuligheter.