I Samarbeid under Dyreatferdssenteret tilbys spesialtilpassede kurs og personlig veiledning. Vår visjon er at du skal erverve de ferdigheter som trengs for å få en trivelig hund!

Våre treningsmetoder baserer seg på læringsteori og atferdsanalyse.