Nosework for familiehunden!

Denne fantastisk artige hundesporten er ment å passe til alle raser, aldre og nivåer, - og er kort sagt en glimrende aktiviseringsform som alle kan mestre.  

I Sverige er sporten blitt en offisiell konkurransegren, basert på den allerede store interessen. I Norge er sporten enda ikke særlig kjent, men er heldigvis i jevn utvikling! (Må ikke forveksles med "smeller", men kan fint trenes parallelt). 

Konkurransemessig består Nosework av både innendørs og utendørs søk.

Først og fremst må hunden gjennomføre og bestå en gjenkjennelsestest for den aktuelle duften i sin klasse. Det gjøres ved en så kalt DDT (Duftdiskriminerings test) som består av 12 pappesker, hvorav kun èn inneholder duft. 

Deretter kan hunden delta i en eller alle av de fire følgende "kategorienene":

 • gjenstandssøk - det kan være opp til 20 gjenstander av alle slag, hvorav kun èn med duft. 
 • innendørs søk - duften er gjemt på variert sted og i varierende høyde
 • utendørs søk - duften er gjemt hvor som helst
 • kjøretøyssøk - duften er gjemt utenpå kjøretøyet

Det finnes 3 klasser, 1 - 3. 

I enkleste klassen (kl 1) skal hunden lære å identifisere duften av eucalyptus. I klasse 2 skal hunden også identifisere laurbær, og kl. 3 også lavende. Duftene brukes i hydrolat form, og regnes som helt sikkert og uskadelig for hunden å innånde. 

På disse kurstimene vil du lære det grunnleggende innen Nosework og i tillegg få mange gode innspill til hvordan du kan la hunden få optimal mental trening ved å få bruke sitt aller beste sanseorgan, nemlig nesen!

Du kan velge helt kurs (4 ganger) eller enkeltstående kurstimer etter avtale.

Kurstimene er delt i 4 deler, der du bør velge de i rett rekkefølge for å få best utbytte og helhet: 

Del 1:

 • Presentasjon av sporten
 • inroduksjon til Eucalyptus
 • gjenstandssøk
 • innendørssøk

Del 2: 

 • duftdiskriminering
 • forstyrrende dufter, å velge de bort
 • hvordan trene opp selvstendighet i søket

Del 3: 

 • utendørssøk
 • kjøretøysøk
 • markeringtrening

Del 4: 

 • å lære hunden til å selvstendig søke over hele området
 • varable høyder etc
 • ukjente søk

 

Carola Brusevold tilbyr for tiden kun personlige timer i Nosework.

 

Hundeklubber: ta gjerne kontakt for egen avtale!* 

 

Kommende Kurs & kurstimer :

Merk: ved påmelding bekrefter du å ha lest Kjøptsbetingelsene. 

Kurs i Råde: 

Nosework del 4: 

Øvrige kurskvelder: 

Ledige plasser: 

Forkunnskaper: Del 1, 2 og 3 eller to personlige timer for innføring. 

Påmelding:

Merk: Ved påmelding bekrefter du å ha lest Kjøptsbetingelsene. 

Det er ikke lagt inn noen video